MENU
en

Op deze website willen we je meer inzicht geven in wie wij zijn, wat we doen, maar vooral wat wij geloven. Natuurlijk leer je ons het beste kennen in het persoonlijk contact met de gemeenteleden. We zien er daarom naar uit om jou te leren kennen en God en onszelf aan jou bekend te maken.

Den Haag

Onze naam is Rafaël Den Haag. Rafaël is een Hebreeuwse naam en bestaat uit twee woorden: Rafa en El. Rafa betekent genezen en El betekent God. Onze naam betekent dus: door God genezen.

Onze gemeente staat niet op zichzelf, maar is met ruim 40 andere gemeenten aangesloten bij Rafaël Nederland. Rafaël Nederland wil de plaatselijke gemeenten ondersteunen.

Rafaël Nederland is op zijn beurt weer een deel van de wereldwijde beweging "The International Church of The Foursquare Gospel". Het hoofdkwartier van Foursquare staat in Los Angeles.