MENU
en

Eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken, liefde in alle zaken. Dit vormt de essentie van de filosofie van Rafaël Den Haag.

De filosofie tracht het leven te omschrijven dat dient te worden beschermd door de structuur en de geloofsbelijdenis. Waar de structuur en de geloofsbelijdenis kunnen worden gezien als de wet, omschrijft de filosofie de geest van de wet. De filosofie is de identiteit en de atmosfeer van het leven waarbinnen de doelstellingen worden bereikt.

De filosofie van Rafaël Den Haag herkent zich in de volgende gedachten:

Over onze identiteit

  1. Wij zijn geen beweging, we zijn ook geen kerk, maar we willen een kerk in beweging zijn.
  2. We noemen ons een ‘gemeenschap'. Daarmee erkennen we dat de Gemeente groter is dan onze gemeenschap.
  3. Wij willen in ons geloof en onze daden radicaal zijn zonder te vervallen in extremiteiten.

Over relaties

  1. Mensen zijn belangrijker dan projecten.
  2. Het kostbaarste wat God ons geeft, bestaat niet uit materiële of geestelijke zaken, maar wordt gevormd door de gemeenschap met elkaar.

Over structuren

  1. Wij willen geen muurtjes bouwen. Niet naar elkaar en niet naar anderen buiten onze structuur. We trachten altijd te zoeken naar wegen van openheid.
  2. De ‘wijn' is belangrijker dan de ‘wijnzak', met andere woorden: de inhoud is belangrijker dan de verpakking..

Over gezag

  1. We geloven in bescherming, die komt uit geestelijke dekking door hoger gezag.
  2. Geestelijk gezag functioneert alleen naar de mate van de houding van degene die bescherming zoekt bij het geestelijke gezag.
  3. Wat leiding betreft, geloven we niet dat we ‘de autoriteit' hebben over de mensen, maar dat het onze taak is hen lief te hebben, te dienen, te bemoedigen en bescherming te bieden.