MENU
en

verslag-kascontrole.pdf (249.59 kB)A – Algemene gegevens De officiële naam van onze kerkgemeenschap luidt conform onze statuten: Rafaël gemeenschap Den Haag. Wij hebben als: Rafaël Den Haag een ANBI-beschikking gekregen van de Belastingdienst.

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is: 801957898. Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.
Instelling: Rafael Gemeenschap Den Haag. Vestigingsplaats: Den Haag.
Ons postadres luidt: Paul Steenbergenlaan 44, 2548 ZJ Den Haag
Per email zijn wij als volgt bereikbaar: E-mail: info@rafaeldenhaag.nl
Het bankrekeningnummer van Rafaël Den Haag luidt: IBAN NL18 INGB 0003122029, BIC INGBNL2A.

B – Samenstelling bestuur Overeenkomstig de statuten is het bestuur van Rafaël Den Haag als volgt samengesteld: voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen lid. De voorzitter is tevens voorganger. .

C – Doelstelling en Visie Overeenkomstig de statuten heeft Rafaël Den Haag als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgelegd door het overkoepelende kerkgenootschap Rafael Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het organiseren van samenkomsten, bijbelstudies, kringen, kinder- en tienerwerk, etc.
  • Het trainen en onderwijzen van mensen op het gebied van geloof en het uitdragen daarvan.
  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke en/of aanverwante doeleinden.
  • Alles hierbij betrekken wat in de ruimste zin hiermee verband houdt, zonder enige beperking maar in overeenstemming met de doelstelling.

Het werkgebied van Rafaël Den Haag betreft de gemeente Den Haag in zijn geheel.

Zie hier onder de volgende linken voor ons beleidsplan, finanacieel overzicht, jaarverslag en beloningsbeleid en de begroting.
rafael-den-haag-visie-en-beleid-2020-2022.docx (14.34 kB)

financieel-overzicht-2019-begroting-2020.docx (19.73 kB)

jaarverslag-2019-rafael-den-haag.docx (12 kB)

https://www.rafaeldenhaag.nl/content/1-over-ons/6-anbi/verslag-kascontrole.pdf?1592839001