MENU
en

Het doel van de kringen is om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en te ondersteunen. We praten na over de preek of een onderwerp en bidden met en voor elkaar. De kringen komen één keer per 3 weken bij elkaar bij één van de groepsleden thuis. Momenteel zijn er drie kringen met verschillende uitgangspunten.