MENU
nl

Wat mooi, dat we in afhankelijkheid mogen leven met Jezus, Dat ons leven in Zijn
Hand is. Soms makkelijk, soms moeilijk. We hoeven niet in eigen kracht Hij is altijd met ons
En voor ons. Zo komt Zijn plan tot stand. Soms willen we uit eigen kracht dingen voor elkaar
Krijgen, maar God vraagt van ons , ons aan Hem over te geven. Durven we dat?

'Mijn leven is een weefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren;
heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in
en ik, door onverstand,
vergeet; Hij ziet de boven-
en ik de onderkant.

'Als 't weefgetouw zal rusten
en de spoel niet meer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en verklaart Hij het 'waarom'.
Hoe nodig donk're draden
zijn in des Wevers hand
naast goud-en zilverdraden.
Zó komt zijn plan tot stand'.

( Corry ten Boom)

https://youtu.be/OZqehvPALw8

Lida


    Hans

    Hans Rodenburgh