MENU
nl

God wijst mij een weg!
Weet niet hoe het met u is maar ik heb persoonlijk vaak moeite de weg te vinden met de auto, ondanks de navigatie die ik tot mijn beschikking heb op mijn mobiel. Ik ga ondanks alles nog wel eens de verkeerde kant op. Komt denk ik ook vaak doordat ik niet goed luister of te druk ben in mijn hoofd of ik ga twijfelen wat die stem zegt maar ik moet gewoon vertrouwen wat die stem aangeeft.
Zo heb ik ook wel vaak moeite om Zijn stem te verstaan ondanks Zijn ‘navigatie’ (Zijn Woord) en tevens iedere week een bemoediging te ontvangen en ook de eredienst bij te wonen. Ook hier moet ik dan wel luisteren en stil zijn en bidden dat ik door de leiding van de Heilige Geest Zijn weg mag verstaan zodat wij doet Zijn doel mogen komen.
Op dit moment heb ik na 36 jaar werken bij de Rijksoverheid het voor het eerst niet zo naar mijn zin op het werk. Ben enorm moe van het thuis werken en de kritiek die ik krijg van mijn collega’s?? Nog nooit zo meegemaakt. Mag ik nog een andere baan en hoe zal dit aflopen of wil God mij toch hier nog gebruiken? Wat zou zijn weg zijn?? Moet ik deze ‘zekerheid’ misschien loslaten en vertrouwen dat Hij ook hier voor zorgt en Zijn weg laat zien?? Maar vandaag heb ik het mijn baas verteld en er was een hele opluchting dat ik dit had verteld en nu ook de gemeente! Het gaat niet altijd gemakkelijk in het leven. Soms zien we even geen weg ergens meer in of gaat onze weg door de zee of gaan wij door de woestijn.
Maar gelukkig… wijst God ons de weg als wij zelf geen uitkomst zien!
Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte; (Jes. 43:16, Statenvertaling
En Ik zal de blinden leiden door den weg, [dien] zij niet geweten hebben, Ik zal ze doen treden door de paden, [die] zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en Ik zal hen niet verlaten. (Jes. 42:16,
Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. (Ps. 119:105,
Geweldig dat wij onze hand in Zijn hand mogen leggen en ook voor elkaar als gemeente mogen bidden als wij het Hem maar vertellen, Hij wijst ons de weg zelfs door de zee!
https://www.youtube.com/watch?v=IedDwqx5zPc
Wim Verheij


    Hans

    Hans Rodenburgh