MENU
nl

Romeinen 8:38 (Het Boek)

Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet.
Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.

Deze tekst komt steeds bij mij naar boven.
Ook Corona scheidt ons niet van Gods liefde!
We leven in een rare tijd.
Er komt zoveel op ons af, ook via de media.
Er is zoveel leed, dichtbij en veraf!
Niemand wordt gespaard, maar niets kan ons scheiden van Zijn liefde!
Dag aan dag draagt Hij ons. (Ps. 68:20)
God is erbij!
Geniet van elke dag die God je geeft!
Ik tel mijn zegeningen : onze kleindochter op wie we mogen passen, de vogels in de tuin, de sneeuw van afgelopen tijd.....
Ook het voorjaar komt er weer aan!
Zie, ik maak alle dingen nieuw.
(Openb. 21:4,5)
Ik wens jullie allen Gods Zegen!

🥰 Sophia

https://youtu.be/QqiupS4gh0I


    Hans

    Hans Rodenburgh