MENU
nl

’Alles onder controle?’
In deze tijd van thuiswerken door Corona gaan mijn zoon en ik vaak even een blokje buiten lopen. Zo kunnen wij even ontspannen en bijpraten over school en over het werk. Zo kwam het gesprek over de politiek maar ook over de mondkapjes en hoe het nu verder zal gaan met de verspreiding van het virus en alle beslissingen die het kabinet heeft moeten nemen. Zo kwam ons gesprek ook over hoe wij elkaar als mens kunnen blijven bemoedigen ondanks alle omstandigheden zoals ziekte, oorlogen en ook andere moeilijke dingen in ons leven zoals het niet onder controle hebben van het corona virus.
Als voorbeeld voor mijn zoon vroeg ik of hij zich wel eens druk heeft gemaakt toen hij klein was of hij wel voldoende te eten zou hebben of dat hij een dak boven zijn hoofd zou hebben? Het antwoord was nee omdat hij aangaf dat zijn ouders toch voor hem zorgen? Zijn ouders hebben toch de leiding en alles onder controle?
Natuurlijk weten u en ik dat wij niet alles onder controle hebben ook niet als ouders of opvoeders! Nog minder met het onder controle krijgen van het corona virus in de wereld!
Maar gelukkig mogen wij zeker weten, God onze Vader heeft alles onder controle! Dit geeft mij persoonlijk rust en vrede te weten dat Hij alles in de hand heeft! Ik hoop dat u dit ook zo ervaart ondanks de moeilijke omstandigheden die mensen meemaken!
Jeremia 32:27: “Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?”;
Psalm 24:1: ‘’Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen”;
Psalm 135:6: “Híj bepaalt wat er gebeurt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en de oceanen”;
Matteűs 10:29-31: “Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet een dood neer als jullie Vader het niet wil. Bij jullie zijn zelf alle haren op je hoofd geteld”.
De belangrijke stelling of vraag is: ”heeft u de controle of heeft God de controle?” Een belangrijke vijand van God is controle. God heeft ons immers geroepen om volkomen vrij te zijn, in elk aspect van ons leven.
Jezus zei: 'Wanneer de Zoon je vrijgemaakt heeft,
zul je werkelijk vrij zijn.'(Johannes 8:36)
Paulus schreef: 'Opdat wij echt vrij zouden zijn,
heeft Christus ons vrijgemaakt' (Galaten 5:1)

https://www.youtube.com/watch?v=rW9MbYQrTUI

Wim Verheij


    Hans

    Hans Rodenburgh