kalender

Voorganger

Hans en Lida Rodenburgh zijn het voorgangersechtpaar van Rafaël Den Haag. Hans is in 1976 getrouwd met Lida.

Hans en Lida

Hans en Lida hebben een christelijke opvoeding gehad en zijn onderwezen in een persoonlijke relatie met God. In de eerste jaren van hun huwelijk waren zij actief lid van de Gereformeerde Kerk. Hun persoonlijke relatie met God groeide en in 1980 werden zij lid van een Pinkstergemeente Morgenstond in Den Haag. Daar zijn ze ook gedoopt door onderdompeling en later ingezegend als oudstenechtpaar.

In die tijd ontvingen zij een roeping om een nieuwe gemeente te starten. Het duurde daarna nog 7 jaar voor ‘groen licht' kwam om de gemeente te starten. In die 7 jaar volgden zij de school voor gemeentestichting van Rafaël Nederland.

In 1993 ontvingen zij een zegen en een gift van de Morgenstondgemeente om een nieuwe gemeente te starten. De naam van de gemeente werd: Rafaël Den Haag. De samenkomsten waren eerst in Rijswijk en nu op de grens van Den Haag en Rijswijk.