kalender

ANBI

Rafael: Den Haag

Postadres: zie onze website

Doelstelling: Kerkgenootschap, voor verdere informatie zie hoofdpunten beleidsplan

Beleidsplan: voor aanvullende informatie zie beleidsplan, verder op deze pagina.

Functie bestuurders: 1 voorganger, 1 penningmeester, 1 secretaris, 1 bestuurslid.

Beloningsbeleid: Bestuursleden krijgen een vrijwilligers bijdrage

€ 100,- p/j

RSIN: 801957898

Beleidsplan 2018-2019

Finacieel overzicht 2017 deel 1 deel 2

Jaarverslag 2017

ANBI status kunt u checken via het ANBI register van de Belastingdienst.